แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

คำสั่ง
     
คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf_240322_1