แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก
333 ถ.นอกท่า-ท่าแพ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทร 075-396163 โทรสาร 075-396320
E-mail : office@promlokcity.go.th
เว็บไซต์ :www.promlokcity.go.th
 

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในเทศบาลตำบลพรหมโลก
รายชื่อ หมายเลข
ประชาสัมพันธ์ 11
สำนักปลัด 12
กองคลัง 13
กองช่าง 14
กองสาธารณสุข 15
กองประปา 16
กองศึกษา 17
งานป้องกัน 18
ห้องวิทยุชุมชน 20
งานพัฒนาชุมชน 19
ปลัดเทศบาล 31
นายกเทศมนตรี 32
รองนายกฯ คนที่ 1 33
รองนายกฯ คนที่ 2 34
เลขานุการ 35
โทรสาร. 075 – 396320
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 075 – 396622
สถานีวิทยุเพื่อบริการเทศบาลตำบลพรหมโลก 075 – 396633
สำนักงานประปาเทศบาลตำบลพรหมโลก 075 – 396080