Untitled Document
Untitled Document
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการประจำปี
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สภา
พนักงานเทศบาล
หน่วยงานและหน้าที่
สายตรง นายกฯ
กระดานสนทนา
ติดต่อ เทศบาล
ผู้ดูแลระบบ
 
 
 
    ประกาศเทศบาล เรื่อง นโยบาย/มารตการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ประกาศเทศบาล เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ[ ชมภาพทั้งหมด ]
   
 
 
 
  แผนปฏิบัติการเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลเทศบาล
ประกาศเทศบัญญัติ
หนังสือแจ้งความเห็นชอบเทศบัญญัติ
หน้าปกและสารบัญ
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ
ส่วนที่ 3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 3 รายงานประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 3 รายงานประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประมาณการรายรับ
ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กองการประปา
a
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมโลก

ดูข้อมูลดาวน์โหลดทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“เกือบ 4 ปีผ่าน ภายไต้การบริหารงานของผม ในฐานะ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร …

ผมบริหารงานเทศบาล โดยตระหนัก ถึงผลประโยชน์ อันเกิดขึ้นกับพี่น้อง ประชาชนเป็นหลัก เป็นการบริหารงาน ในแบบบูรณาการ ในทุกฝ่ายไม่ว่า จะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาหรือฝ่าย ราชการ กระทั่งประสานความร่วมมือ ไปยังผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน เป้าหมายก็เพื่อพี่ น้องประชาชน อันเป็นหลักชัยของงานพัฒนา ถ้ามองในภาพรวมแล้ว ถือว่าน่าพอใจไม่น้อย โดยเฉพาะ การพัฒนาด้านการศึกษาพื้นฐาน อันเป็นรากเหง้าของการพัฒนาที่ต้องเริ่มต้นด้วย “คน” ที่ต้องพัฒนา ในระดับแรกสุด เพราะหากคนพัฒนา สิ่งต่างๆ ย่อมพัฒนาตามไปด้วยและหากจะพัฒนาคน ด้วยการศึกษา ที่เป็นระบบ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัย ไม่เพียงดูแลให้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลเรื่องอื่นๆ ประกอบไปด้วย ทั้งร่างกายสติปัญญา แม้กระทั่งอารมณ์เพราะหากเราดูแลเขาดีแล้ว เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพในอนาคต...

 
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดทำประชาคมระดับชุมชน เทศบาลตำบลพรหมโล
...

  นายกฯ รับรางวัลเกียรติบัตร EHA จากกรมอนามัย
...

 
...


ชมทั้งหมด>>
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดทำประชาคมระดับชุมชน เทศบาลตำบลพรหมโลก : [ 3-24-550]
นายกฯ รับรางวัลเกียรติบัตร EHA จากกรมอนามัย : [ 3-21-550]
ต้อนรับคณะมูลนิธิเมาไม่ขับ : [ 3-22-549]
อบรมนักเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : [ 3-22-549]
กองสาธารณสุขฯ ทำความสะอาดถนน : [ 3-22-549]
การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 : [ 3-22-549]


ชมทั้งหมด>>
 
 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน 4016(นคร-นบพิตำ) : [ 8-18-551]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาเสน – เขาขุนพนม : [ 8-18-551]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดศุกร์ 2-เขาปูน (ฝั่งเขาปูน) หมู่ที่ 4 ตำบล พรหมโลก : [ 8-03-551]
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเพียร ชาติภิรมย์ : [ 8-24-550]
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลพรหมคีรี : [ 8-24-550]
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการวางแท่งแบริเออร์คอนกรีตบริเวณหน้าตลาดนอกท่า อาเภอพรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช : [ 8-03-548]


ชมทั้งหมด>>
 
 
ขอเชิญหน่วยงาน สถานศึกษา วัด กลุ่มชมรม และประชาชน เสนอโครงการ/กิจกรรม.... : [ 3-22-555]
การส่งโครงการของกองทุน สปสช.ทต.พรหมโลก : [ 3-21-555]
เปิดรับสมัครโครงการ สปสช.ประจำปี 2559 : [ 6-11-554]
เปิดรับโครงการเพื่อของบสนับสนุน ประจำปี 2558 : [ 6-19-554]
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรหมโลก : [ 6-16-553]
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรหมโลก : [ 6-16-553]


ชมทั้งหมด>>
 
 
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยัง... เดลส์เน็ท [3 ก.ค. 2560]3
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ร่อนพิ.. [22 มิ.ย. 2560]2
ข้อมูลภายเว็บไซต์ของเทศบาล นักศึกษา [17 พ.ค. 2560]3
เครื่องพิมเช็ค อบต เทศบาล ผดุงเกียรต.. [25 เม.ย. 2560]3
ประชาสัมพันธ์.. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ... ชีทดีดี ติ.. [2 ก.พ. 2560]2
ขอบคุณเทศบาลตำบลพรหมโลก ฉันเอง คนป.. [7 ม.ค. 2560]5
เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต เทศบาล จุฑารัตน์ .. [11 พ.ย. 2559]2
เทิดทูลสถาบัน ร้อย ปจว.๒ [7 ก.ค. 2559]6
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ มสธ. [7 ก.ค. 2559]3
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ย... เดลส์เน็ท [20 เม.ย. 2559]1
ขออนุญาตขายสุรายาสูบได้ที่เทศบาลหรือเปล่า ชาวบ้านเขต.. [26 ก.พ. 2559]7
การปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณซอยโรงเรียนวัดพรหมโ... ชาวบ้านสาย.. [16 ต.ค. 2558]1

 
 
 
Untitled Document
 
 
< สิงหาคม  2560 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
ภาพสินค้าโอท๊อป


ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง (ป้าอ๊อด)
เบอร์ติดต่อ : 075-338313
ระดับ :
[more...]

ภาพสินค้าโอท๊อป


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาดดอกหญ้า
เบอร์ติดต่อ : 090-1708184
ระดับ :
[more...]

ภาพสินค้าโอท๊อป


ชื่อผลิตภัณฑ์ : ฟาร์มเห็ด
เบอร์ติดต่อ :
ระดับ :
[more...]

 
 
 
 
 
 
  sanook
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครทูเดย์.คอม
ขายที่บ้าน ที่ดิน นครศรีฯ
กล้องวงจรปิด
ขายสินค้าโอทอป พระเครื่อง
สินค้าพื้นเมือง ภาคใต้
ผักปลอดสารพิษ
รับทำเพลง-เดโม แต่งเพลง
เอนไซม์ เจนิฟู้ด


[more...]   
 
 
 
  ฟังเพลงออนไลน์
ฟังวิทยุออนไลน์เพื่อชีวิต
อบต.ท่ามิหรำ
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
โยธาไทย

[more...]   
 
 
 
 
Untitled Document
สถานที่ราชการ : จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ
ข่าวสาร : ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ นครทูเดย์
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก 333 ถ.นอกท่า-ท่าแพ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทร 075-396163 โทรสาร 075-396163 ต่อ 108
เว็บมาสเตอร์ promlokcity@hotmail.com