แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลพรหมโลก
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
 
แก้ไขครั้งที่ 8/2563 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2563


เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2563 [อ่าน 28 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563


แก้ไข ครั้งที่ 6/2563 [อ่าน 5 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่4/2563 [อ่าน 32 คน] เมื่อ 29 พ.ค. 2563


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) [อ่าน 76 คน] เมื่อ 03 เม.ย. 2563


เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2563


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [อ่าน 80 คน] เมื่อ 12 ก.พ. 2562


แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [อ่าน 72 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1