แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พ.ร.บ.
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [อ่าน 3 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2565
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 [อ่าน 3 คน] เมื่อ 24 ม.ค. 2565


พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 [อ่าน 3 คน] เมื่อ 24 ม.ค. 2565


พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [อ่าน 4 คน] เมื่อ 19 ม.ค. 2565


พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 [อ่าน 6 คน] เมื่อ 03 พ.ค. 2564
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2564


 
กำลังแสดงหน้า : 1