แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2565


การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2565


การพัฒนาบุคลากร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2565


กาประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1