อัลบั้มภาพ กลุ่มเกษตรชุมชนหลังเขาขุนพนม รวมกันทำสมุนไพรบำรุงร่างกายและสินค้าที่ระลึกต่างๆ
* อัลบั้ม *
กลุ่มเกษตรชุมชนหลังเขาขุนพนม รวมกันทำสมุนไพรบำรุงร่างกายและส
กลุ่มเกษตรชุมชนหลังเขาขุนพนม รวมกันทำสมุนไพรบำรุงร่างกายและส
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 482 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
หนานตาทองเห็ดหลินจือ
หนานตาทองเห็ดหลินจือ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 204 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
วิสาหกิจชุมชนไตปลาแห้งครัวคุณตา
วิสาหกิจชุมชนไตปลาแห้งครัวคุณตา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 192 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
วิสาหกิจชุมชนอรสิริรังนกนางแอ่นภูเขาออแกนิค
วิสาหกิจชุมชนอรสิริรังนกนางแอ่นภูเขาออแกนิค
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 205 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านไม้กวาดดอกหญ้า
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านไม้กวาดดอกหญ้า
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561

วิสาหกิจชุมชนสวนจันทร์ศรี ... มีผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบน้
วิสาหกิจชุมชนสวนจันทร์ศรี ... มีผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบน้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 485 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
กล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง กลุ่มสวนจันทร์ศรี
กล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง กลุ่มสวนจันทร์ศรี
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 322 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สินค้าOTOP
สินค้าOTOP
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ศิลปะจากผงไม้
ศิลปะจากผงไม้
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560
ฟาร์มเห็ด
ฟาร์มเห็ด
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560

ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 158 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560
กล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง (ป้าอ๊อด)
กล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง (ป้าอ๊อด)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560