333 ถ.นอกท่า-ท่าแพ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 www.promlokcity.go.th
 
อ.พรหมคีรี เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อันมีความอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เช่น ป่าไม้ ภูเขา น้ำตก ลำธาร รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น 
ประชากรใน อ.พรหมคีรีส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำสวน ทำไร่ และยังมีรายได้มาจากแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย
<<กลับไปยังหน้าเทศบาล>>