แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พ.ร.บ.
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พ.ร.บ. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558.pdf_030521_112832.pdf