แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พ.ร.บ.
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พ.ร.บ. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.pdf_290421_154027.pdf