แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

แผนอัตรากำลัง
     
แผนอัตรากำลัง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ บุคคล.pdf_090420_110950.pdf