แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
   
 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_251019_152214.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 13รายละเอียดรายจ่าย_0_010420_145126.pdf