แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

คำสั่ง
     
คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล.pdf_240322_102326.pdf