แผนพัฒนา
 
ข้อบัญญัติ
 
   
   
   
   
             กองคลัง
             กองช่าง
             กองประปา
 

ข่าวกองทุน สปสช
     
ข่าวกองทุน สปสช เปิดรับโครงการเพื่อของบสนับสนุน ประจำปี 2558
   
 

เปิดรับโครงการเพื่อของบสนับสนุน เปิดรับโครงการเพื่อของบสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลพรหมโลก เปิดรับโครงการเพื่อของบสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพรหมโลก

ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ส่งรายละเอียดโครงการได้ที่

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลพรหมโลก ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียด เ

พิ่มเติม ได้ที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลพรหมโลก โทรศัพท์ 075-396163 ต่อ 114