ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
ต้อนรับ
ต้อนรับ "ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม" #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลัง
รับมอบตู้กดน้ำร้อน-เย็นจาก
รับมอบตู้กดน้ำร้อน-เย็นจาก "นายธนะ ระวังวงศ์" #ผู้จัดการธ.ก.
ร่วมกิจกรรมบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพรหมโลก เพื่อรำลึก (ในหล
ร่วมกิจกรรมบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพรหมโลก เพื่อรำลึก (ในหล
ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ  ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2
ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2
ร่วมเปิดกิจกรรมรายวิชาเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบ้
ร่วมเปิดกิจกรรมรายวิชาเรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบ้
โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปี 2565
โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปี 2565
จัดกิจกรรม #จิตอาสาพัฒนา บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโ
จัดกิจกรรม #จิตอาสาพัฒนา บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโ
ฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 ณ ค
ฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 ณ ค
เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทบริการประชาชน
เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทบริการประชาชน
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลพ
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงพยาบาลพ
ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นการชั่วคราว
ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นการชั่วคราว
โครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นในสถานการณ์การแพร
โครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นในสถานการณ์การแพร
ดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณชุมชนนาเสน -บ้านปึก #เพื่อแก้
ดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณชุมชนนาเสน -บ้านปึก #เพื่อแก้
สอบสวนกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่รัศมี
สอบสวนกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่รัศมี
ร่วมตรวจเชิงรุก แนะนำ และบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ที่เสี่ยง
ร่วมตรวจเชิงรุก แนะนำ และบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ที่เสี่ยง